Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van Myo de P.O.
Myo de P.O. is een Nederlandse onderneming gevestigd in Noordwijk en geregistreerd onder KvK-nummer 68956371.
In deze disclaimer geeft Myo de P.O. aan onder welk voorbehoud zij de informatie op haar website aan je aanbiedt.
Voor vragen kun je hier het contactformulier invullen of een mail sturen naar info@myodepo.nl.

Intellectueel eigendom
De teksten en afbeeldingen op deze website zijn intellectueel eigendom van Myo de P.O. en vallen onder de
bescherming van het auteursrecht. Het gebruik hiervan is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, vertaalt,
verspreidt, bewerkt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De informatie die je op deze website aantreft
mag niet, in welke vorm dan ook, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Myo de P.O. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken
volgens de regelingen van het dwingend recht.

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de teksten, afbeeldingen en logo’s van
deze website komen toe aan Myo de P.O. of derden die met toestemming dit materiaal beschikbaar hebben gesteld.

Geen garantie op juistheid
De informatie op de site van Myo de P.O. is met de grootste zorg samengesteld, maar de mogelijkheid bestaat dat
de inhoud van deze website onvolledig of onjuist is. Myo de P.O. streeft ernaar om de website zo actueel mogelijk
te houden. Fouten die ontstaan bij het onderhoud en herkenbaar zijn als programmeer-, type- of spelfouten kunnen
nooit een aanleiding vormen om een overeenkomst te mogen claimen en/of te veronderstellen.
Myo de P.O. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te wijzigen of te verwijderen op elk moment
en zonder vooraankondiging.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Myo de P.O. is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding
van informatie op de website.

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.